[Tuyển dụng tháng 12] GRAPHIC DESIGNER - LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG

16-12-2020
Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế. Số lượng tuyển: 02 Lĩnh vực ngành nghề: Thiết kế Lương: Thỏa thuận trong phỏng vấn việc.

[Tuyển dụng tháng 10] GRAPHIC DESIGNER - LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG

16-04-2019
Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế. Số lượng tuyển: 02 Lĩnh vực ngành nghề: Thiết kế Lương: Thỏa thuận trong phỏng vấn việc.

[Tuyển dụng tháng 5] NHÂN VIÊN TELESALES - LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG (Đã tuyển đủ)

16-04-2019
Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế. Số lượng tuyển: 02 Lĩnh vực ngành nghề: Kỹ Thuật Lương: Thỏa thuận trong phỏng vấn việc.

[Tuyển dụng Quý II] Nhân viên Lập trình Frontend website

16-04-2019
Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế. Số lượng tuyển: 02. Lĩnh vực ngành nghề: Kỹ thuật. Lương: Thỏa thuận trong phỏng vấn việc.

[Tuyển dụng tháng 4] Nhân viên Lập trình Frontend website

16-04-2019
Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế. Số lượng tuyển: 02. Lĩnh vực ngành nghề: Kỹ thuật. Lương: Thỏa thuận trong phỏng vấn việc.

[Tuyển dụng tháng 4] Nhân viên Lập trình Website

16-04-2019
Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế. Số lượng tuyển: 02. Lĩnh vực ngành nghề: Kỹ thuật. Lương: Thỏa thuận trong phỏng vấn việc.